Copyright 2011 by "Vachiravit"
All Rights reserved
E-Mail: aod@aod-lawyer.com
Designed by น้าออด
• Webboard
• Facebook
• กฎหมายอื่น
• ค้นฎีกา
• Contact
สายด่วน 084-676-4477
ตั้งแต่เวลา 8:00 น.- 19:00 น. เท่านั้น
ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในเบื้องต้น โดยคุยกับทนายความฟรี ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ถามหาทนายอาสา และรับว่าความ(ไม่ฟรี) อยากรู้เรื่องทนายศาล คุยกับทนายใจดี หรืออยากได้ทนายคนจน เพื่อเป็นทนายชาวบ้าน หรือคุยกับทนายคลายทุกข์  สอบถามเรื่องสัญญา

อยากรู้เรื่องทนายขอแรง ซึ่งเป็นทนายความของศาล หรือการสอบตั๋วทนาย หรือการสอบเนติบัณฑิตไทย มีปัญหาคดีแรงงาน คดีภาษี ลิขสิทธิ์ หรือให้เราคุยกับตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย หรือติดต่อโดยตรงกับสภาทนายความ เพื่อปรึกษาคดี

เรามีทนายสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร ไว้คอยให้บริการท่าน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอจัดการมรดก ยื่นจดทะเบียนบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับกฎหมาย
__________________________________________________________________

บริการให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายและคดีความในเบื้องต้นฟรี
ท่านที่ยิงเบอร์ให้เราโทรกลับ ทางเราไม่มีนโยบายโทรกลับหาลูกความก่อนแน่นอน หากท่านจะต้องการคำปรึกษาทางกฎหมาย ท่านต้องติดต่อเราตามวันและเวลาที่กำหนดไว้..
__________________________________________________________________

ทนายอาสา ปรึกษาฟรี
ทนายขอแรง ปรึกษาฟรี 084-676-4477
จันทร์-เสาร์ เท่านั้น

__________________________________________________________________

วัตถุประสงค์
การให้คำปรึกษาทางกฎหมายของเรา มุ่งเน้นในทางช่วยเหลือสังคม ที่ได้รับความเดือดร้อนทางกฎหมาย โดยให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรีแก่ผู้ที่ต้องการปรึกษาทนายความ โดยทางเรามีเจตนาเพื่อแบ่งเบาภาระของทางสภาทนายความบางส่วน..

การให้คำปรึกษาทางกฎหมายนี้ ไม่ผูกพันใดๆกับผู้ที่ติดต่อเข้ามาปรึกษากับทางเรา และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คดีที่เราสามารถให้คำแนะนำท่านได้ คือ คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา และ คดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีครอบครัว คดีจัดการมรดก คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีจราจร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีเช็ค คดียาเสพติด ถ้าหากเป็นกรณีคดีที่มีกฎหมายพิเศษบังคับใช้ไว้โดยเฉพาะ ทางเราจะดูเป็นกรณีไปเท่าที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ ปรึกษาทนายฟรี ทนายความฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ถามหาทนายอาสา รับว่าความ ทนายศาล ทนายใจดี ทนายคนจน ทนายชาวบ้าน ทนายคลายทุกข์ Lawyer Thai ร่างสัญญา ทนายฟรี ทนายขอแรง ทนายความ สอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิตไทย ทนายสภาทนายความ ปรึกษาคดี ทนายมืออาชีพ ทนายต่างจังหวัด ทนายมีคุณธรรม ทนายสมุทรปราการ สายด่วนทนายความ สายตรงทนายความ กฎหมายใหม่
คุยกับทนายความ
คุยกับทนายความ
• เมื่อถูกรถชน
• ต่างชาติซื้อที่ดิน
• พรบ บุคคลที่สาม
• ถูกจับลิขสิทธิ์
• เงินประกันตัว
• เทคนิคสอบตั๋ว