ปรึกษาฟรี 084-6764477 ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี ทนายอาสา ว่าความ สายด่วนทนายความ ทนายความใจดี ทนายชาวบ้าน ทนายคนจน ทนายศาล ทนายคลายทุกข์ ทนายขอแรง ทนายความสมุทรปราการ ทนายมืออาชีพ ทนายศาล ทนายจิตอาสา บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาภาษี วางระบบบัญชี

ศาลาคลายเครียด => ปรึกษากฎหมายฟรี 084-676-4477 ยากดีมีจนปรึกษาฟรี (ตั้งคำถามได้แล้ว ที่นี่) => ข้อความที่เริ่มโดย: ทศพล ที่ กรกฎาคม 12, 2018, 02:23:23 pmหัวข้อ: รบกวนสอบถามครับ สัญญาเช่าพื้นที่
เริ่มหัวข้อโดย: ทศพล ที่ กรกฎาคม 12, 2018, 02:23:23 pm
บริษัทซีพีออลย์ ได้ตกลงที่จะเช่าพื้นที่เพื่อทำการปลูกสร้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 โดยมีการตกลงรายละเอียดดังนี้
21 ก.ย. 2560 ซีพี ออลย์ได้ทำหนังสือ “คำมั่นจะให้เช่า” โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.ระบุระยะเวลาเช่าและอัตราเช่าอย่างชัดเจน โดย 4 ปีแรกจะเช่าเดือนละ 40000 บาท
2.วันเริ่มสัญญา คือวันที่ลงนามในสัญญา
3.เงื่อนไขอื่นๆ ระบุไว้ว่า “ผู้รับคำมั่น(ซีพี ออลย์) จะชำระค่าเช่า 20000 บาท จนถึงวันเปิดร้านวันแรก หลังจากนั้นจะชำระตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

   10 มี.ค.2561 ซีพี ออลย์ได้ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลาเช่า 12ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.2561 ถึงวันที่ 9 มี.ค.2573
2.อัตราเช่าเดือนละ 20000 บาท
3.แนบท้ายด้วยหนังสือบันทึกข้อตกลง โดยอ้างอิงสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 10 มี.ค.2561 โดยรายละเอียดของหนังสือบันทึกข้อตกลงระบุผู้เช่าจะชำระเงินค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้กับผู้ให้เช่ามีกำหนดเวลา 12 ปี โดยอัตราค่าตอบแทนปีที่ 1-4 เดือนละ 20000 บาท
   
10 มี.ค.2561  ซีพี ออลย์ได้ทำหนังสือให้ความยินยอมกับผู้เช่าดังนี้
1.ตามบันทึกข้อตกลงค่าตอบแทนสิทธิ ฉบับวันที่ 10 มี.ค.2561 ตกลงยินยอมปรับลดอัตราค่าตอบแทนสิทธิการเช่า โดยนับตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.2561 ถึง วันที่ 9 ก.ค.2561 อัตราเดิมเดือนละ 20000 บาท ลดเหลือเดือนละ 0 บาท
2.ส่วนเงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

คำถาม
1.นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.2561 ผู้เช่าจะได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนสิทธิจากซีพีออลย์เท่าไหร่
2.หนังสือคำมั่นจะให้เช่ามีผลทางกฏหมายหรือไม่ เพราะได้ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะในหนังสือคำมั่นได้ระบุไว้ว่าซีพีออลย์ จะชำระค่าเช่า 20000 บาทจนถึงวันเปิดร้านวันแรก
3.ซีพีออลย์ได้ทำหนังสือให้ความยินยอมโดยขอให้ปรับลดค่าตอบแทนสิทธิจำนวน 20000 บาทจนถึงวันที่ 9 ก.ค.2561 เนื่องจากซีพีออลย์วางแผนที่จะเปิดร้านเสร็จสิ้นเดือน  กรกฏาคม แต่ต้องเลื่อนไปเป็นมกราคมปีหน้า เอกสารฉบับนี้สามารถที่จะไปหักล้างกับคำมั่นจะให้เช่าที่ระบุว่าจะชำระค่าเช่า 20000 บาทจนถึงวันเปิดร้าน ได้หรือไม่